top of page

Prague

The Garden of Epicurus

On View

June 7 – July 21, 2019

Exhibition Details

Radka Bodzewicz

June 7 – July 21, 2019

 

Curator: Petr Vaňous

This exhibition is closed

Vyšehrad Gallery

V Pevnosti 159/5b, Prague
Czech republic

Above: Installation view, Radka Bodzewicz, June 7 – July 21, 2019

Photo: Radek Dětinský

_0014292.jpg

Zakládající vztah obrazového světa, který na papíře či plátně vzniká, se tedy odehrává mezi bílou plochou a otiskem. Vzniká polarita, v jejímž rámci je naplňována další obrazová skutečnost. Autorka postupuje zpravidla od celku k detailům, od celostních rámců k volným asociacím, od základních vztahů k sofistikovaným polaritám, od zastřešujících pojmů po hravé dílčí epizody. Někdy setrvávají obrazy v surovém stavu. Vykazují a tím přiznávají svou vnitřní „geologickou" stavebnost. Připomínají ještě nevyhaslé vyvřeliny, v nichž sálá netrpělivá hmota. Terén je nepevný, tekutý, pohyblivý, ale už si pomalu nalézá svůj definitivní obrys. Jiné obrazy naopak svůj výraz opírají o krystalicky pevný tvar, který je kresebně jakoby opracováván, vybrušován, zpřesňován či precizován, protíná ho drobnokresba plná asociačních dějů a metaforického pohybu, který si na ploše nachází své rozmanité směry rozlivu. Co z dálky vypadá jako abstraktní skvrna, zblízka se proměňuje v živý organismus.

Název vyšehradské výstavy Epikúrova zahrada/Slast života bez povšimnutí přesně vyjevuje autorčin tvůrčí charakter. Principem, který vyznává, je živost hry. Hra jako tvůrčí možnost poznávání, herní princip, který pojmenoval a vyložil ve své knize Oáza štěstí Eugen Fink. Právě na jednu jeho esej se výstava také přímo odkazuje (Zahrada Epikúrova). Oč se jedná? Obraz je vnímán jako prostor pro kultivaci lidské imaginace, podobně jako „zahrada" kultivuje přírodu a přírodní zdroje. Podstatným vkladem je smysl pro harmonii a nenásilné zásahy do nově budovaného „organismu". Vše musí být vyváženo tak, aby nevznikaly přílišné kontrasty a nic podstatného nerušilo symbiózu života uvnitř vymezeného teritoria. Je to metafora „ráje", kde neexistuje nejenom žádné násilí, ale ani nic, co by tento jev potenciálně „označovalo". Tento fiktivní svět je plný respektu ke všem živoucím formám a nevpouští do sebe zkušenost negace. Obrazy často připomínají filosofující etudy vyznávající kontemplaci a zklidnění vedle přirozeného pohybu, který sbližuje, rozmnožuje a plodí.

_0014290.jpg
_0014288.jpg

Přirozené plynutí je tu protínáno momenty překvapení, nálezy či dokonce jakýmisi „kladenými poklady", které patří do logiky vizuálních tras, jež autorka kouzlí pro oko, mysl, vědomí a podvědomí diváka. Obraz je tu pojímán jako celostní útvar krystalizující z fenoménů kresby a barvy.

Samostatnou kapitolu tvoří malé formáty plné bezprostředních impresí, gest a výroků. Dohromady skládají variabilní asociační sítě, které lze přeskupovat. Vyjevuje se tu opět onen „herní princip" který je ale nyní situován místo uvnitř obrazu do vztahů mezi samotnými obrazy-gesty. Vzniká vizuální řeč, systém, který opět vykazuje úsilí o sdílení toho, co autorka považuje ve zkušenostním světě za podstatné, a co vzdoruje životní melancholii vitalitou a čistotou imaginace. V rajské zahradě, byť metaforické, není potřeba kritických momentů, protože tu neexistuje jejich předobraz, kterým je negace. Brána do hlubin špatné nekonečnosti tu neexistuje, což je představa osvobozující a povznášející.
Petr Vaňous

Some artworks in this exhibition are digitally extended.
To experience them, install the Artivive app on your phone.
Open the app and point your phone at the marked artworks to make them come to life.

Šumperk_AR.jpg
No title (cycle Eden), 2019, mixed media

No title (cycle Eden), 2019, mixed media on canvas, 220 x 137 cm

© Radka Bodzewicz

GardenOfEpicuros_Bodzewcz1.jpg
GardenOfEpicuros_Bodzewicz2.jpg
bottom of page