top of page

Olomouc

REVERIE

Augmented Reality Art Exhibition

    On View
23.2-26.5.2024

Radka Bodzewicz

Curator: Adam Hnojil

Galerie Caesar
Horní náměstí 583 (radnice)
779 00 Olomouc

gc381pozvBodzewiczW.jpg

Some artworks in this exhibition are digitally extended.
To experience them, install the Artivive app on your phone.
Open the app and point your phone at the marked artworks to make them come to life.

Šumperk_AR.jpg
Home_Safety Place_Flag, 2024, pigment and oil on canvas, 200x270cm.jpg

Home_Safety Place_Flag, 2024

Pigment and oil on canvas, 200x270cm, augmented reality layer

© Radka Bodzewicz

Kompozice Radky Bodzewicz vtahují do poetického a inspirujícího světa. Jde o originální tvorbu nebývalého zaměření ukazující, že současné umění nemusí být jen o artistním nápadu. Autorka již přes pět let vytváří tématicky i formálně vyspělá díla, v nichž je vidět znatelný posun od její starší tvorby. Její obrazy prošly zvýrazněním námětů, které jsou především figurální. Zcela originální vize jsou místy nesrozumitelné a vzbuzují silné emoce, což je základem celého jejího umění. Její svět nutí diváka přistupovat ke kompozicím, zkoumat je a vstupovat do nich. Nejsou to rozhodně obrazy pro zběžný pohled, ale pro dlouhodobou kontemplaci. Velmi často vzbuzují otázky a v každém případě diváka okouzlují. Kompozice se na první pohled ztrácejí v celku, ale teprve při pohledu zblízka zjistíme, že je v nich ukryt bohatý svět fantazie. Umělkyně proměňuje reálné prožitky vlastní narací a vytváří tak příběhy (pro diváka takřka mystické), které mohou být společnosti zrcadlem na příkladu myšlení jednoho jedince. Jedná se zjevně o potřebu verbalizovat mikrosvět s možnou ambicí učinit z něj makrosvět. Co by vlastně mělo být podstatou umění? Exploatovat a ovlivnit svět kolem nás. Velice zajímavý je autorčin způsob popření jednotlivých perspektivních plánů. Technika známá od doby renesance umožňuje umělkyni větší osvobození od klasické perspektivy a lepší formulaci výtvarné osnovy. Tato strategie jejím dílům, na rozdíl od jiných umělců, umožní vyhnout se v budoucnu časovému ukotvení, s tím, že se její díla mohou stát nadčasovými a svým způsobem nést díky univerzálnímu sdělení. Zároveň je na její tvorbě sympatické, že její kompozice nejsou upovídané a nepotřebují komentář. Autorka k obrazům přistupuje tak, že vlastně vytváří vlastní legendy a příběhy. Její dílo není srovnatelné prakticky s ničím, co se na tuzemské scéně vyskytuje a je až hudebně poetické, literárně inspirující a esteticky naprosto čisté. V posledních letech se také vyprofilovala jako zajímavý experimentátor, který zapojuje do tvorby augmentovanou realitu, která jí umožňuje propojovat klasickou malbu, sochařství a nové technologie v dokonalý celek.

Adam Hnojil, 2024

bottom of page