top of page

Prague

Avast

Enterprise Office Center

Public Space Art Exhibition

       On View

July 2019 – June 2020

Exhibition Details

Radka Bodzewicz
July 2019 – June, 2020

Curator: Galerie Pro arte

This exhibition is going now.

Enterprise Office Center

Pikrtova 1a, 140 00 Prague
Czech republic

Above: Installation view, Radka Bodzewicz, July 2019 – June 2020, ​Enterprise Office Center - Avast Software

1.jpg

Tvorba Radky Bodzewicz je důkazem, že současná malba může být velice inspirativní, je-li k ní přistupováno originálním způsobem. Autorka ve svých dílech zachycuje abstraktní i reálné krajiny, v nichž rezonuje absurdita i přirozenost lidského života. Výtvarně vyspělá díla demonstrují, že pluralitní projev narace je ve výtvarném umění stále aktuální. Rozsáhlé, mnohdy až znepokojivé celky vzdáleně připomínají Rorschachův test. Na rozdíl od něho neslouží díla Radky Bodzewicz k projekci myšlenkových pochodů, ale jsou zrcadlem osobně prožitých příběhů.

Umělkyně na omezené ploše zachycuje svou sociální síť s celým předivem mezilidských vztahů. Jedná se zjevně o potřebu verbalizovat vlastní mikrosvět s možnou ambicí učinit z něj makrosvět. Co by vlastně mělo být podstatou umění? Prozkoumávat a ovlivňovat svět kolem nás. Velice zajímavý je autorčin způsob popření jednotlivých perspektivních plánů. Od renesance známá technika umožňuje umělkyni větší osvobození od klasické perspektivy a lepší formulaci výtvarné osnovy. Smysl pro detailnost, minucióznost a ornamentalizaci uvádějí autorku do dialogu s tvorbou jiných kultur.

8.jpg
3.jpg

Vzpomeňme orientální, polynéské nebo africké artefakty, které dodaly silný impulz evropskému umění již kolem roku 1900.

Radka Bodzewicz je v každém případě jedním z nejoriginálnějších umělců mladší generace. Její dílo není srovnatelné prakticky s ničím, co se na tuzemské scéně vyskytuje; a je až hudebně poetické, literárně inspirující a esteticky naprosto čisté. Kompozice na plátnech jsou neagresivní, přestože přinášejí ironii a jemný sarkasmus, což vytváří zajímavý nadčasový celek.

Pro arte Gallery
wwww.proarte.cz

Some artworks in this exhibition are digitally extended.
To experience them, install the Artivive app on your phone.
Open the app and point your phone at the marked artworks to make them come to life.

Šumperk_AR.jpg
AppleTree (cycle Eden), 2019, mixed medi

Apple Tree (cycle Eden), 2019, mixed media on canvas, 180 x 200 cm

© Radka Bodzewicz

bottom of page