top of page

Jihlava

ONCE UPON A TIME

Group Art Exhibition

    On View
23.2-26.5.2024

Exhibiting Artists: Radka Bodzewicz, 
Klaudie Hlavatá, Sabina Knetlová, Anna Ruth, Moemi Yamamoto

Curator: Radek Wohlmuth

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10

 

PLAKAT-bylo-ne-bylo_2-1.png

Some artworks in this exhibition are digitally extended.
To experience them, install the Artivive app on your phone.
Open the app and point your phone at the marked artworks to make them come to life.

Šumperk_AR.jpg
Hand Washing, 2023, mixed media on canva

Hand Washing, 2023
Mixed media on linen, 150x150cm, augmented reality layer

© Radka Bodzewicz

Výraz bylo nebylo představuje tradiční úvod do ústně předávaných příběhů v mnoha kulturách, včetně té české. Má kořeny v dávnověku a už tehdy se používal k otevírání vyprávění nejrůznějšího druhu, přičemž připravoval posluchače na přechod do světa fantazie. Vzájemně se vyvracející zkratka zosobňuje paradox, postavený na znejistění a ambivalenci, protože logicky vzato odráží fakt, že něco může být pravdivé i nepravdivé, respektive skutečné i neskutečné zároveň. Tím ve druhém plánu naznačuje, že příběh, ačkoli je třeba zasazen do vyfabulovaných kulis, může být založen na reálných událostech, prožitcích, modelech chování nebo pravdách, které zůstaly postupem času nebo vlivem okolností pozapomenuté, zkreslené a tím pádem ne úplně čitelné. Přestože jsou tedy jednotlivé prvky přetransformovány tak, že vytvářejí fantastický příběh, on sám stále nese stopy skutečnosti. Významová houpačka vtělená do slovního spojení bylo nebylo tak může sloužit jako svého druhu zaklínadlo, jako most mezi realitou a fantazií, mezi historickou pravdou nebo archetypem propsaným do každodennosti a metaforou obecného příběhu. A právě tato  kvalita je také hlavním tématem výstavy. Pět vizuálních umělkyň mladé generace, každá svým osobitým způsobem skládá fragmenty příběhů na pomezí reality a fikce, které spíš napovídají než popisují, aby ve druhém plánu přiměly člověka přemýšlet a hledat hlubší smysl nejen v nich, ale i kolem sebe. Kurátorem projektu je Radek Wohlmuth.
 

*foto: Radka Bodzewicz, Mytí rukou, 2023

bottom of page