top of page

Broumov

TAPAS

Augmented Reality Art Exhibition

         On View
10.6.2022 
– 15.9.2022

Exhibition Details

Radka Bodzewicz
June 
– September, 2022

Curator: Radek Wohlmuth

The Children's Gallery Lapidarium

Klášterní 1, 550 01 Broumov
www.klasterbroumov.cz

 

Photo: Otto Palán

FB_event.png

Some artworks in this exhibition are digitally extended.
To experience them, install the Artivive app on your phone.
Open the app and point your phone at the marked artworks to make them come to life.

Šumperk_AR.jpg
Osud, 2022, kombinovaná technika na plátně, 210x210cm ořez.jpg

Osud, 2022, kombinovaná technika na plátně, 210 x 210 cm, AR layer

© Radka Bodzewicz

TAPAS

 

Intermediální umělkyně Radka Bodzewicz (1991) patří mezi ty zástupce nejmladší umělecké generace, kteří u nás v současné době zřejmě nejvíc proměňují podobu tradičních výtvarných disciplin směrem k aktuálnímu výrazu. V jejím případě jde především o malbu a nová média. Už sama kombinovaná technika, kterou vytváří své kompozice, je atypická, neboť čerpá z grafických, kresebných a malířských postupů, přičemž jako podpůrný element využívá i sochařskou modelaci. Absolventka pražské akademie tak přirozeně navazuje na svou studijní zkušenost v ateliérech Vladimíra Kokolii a Jindřicha Zeithammla.   

    Její obrazy pak mají podobu zvláštních mentálních map, otevřených krajinných schémat na pomezí figurální malby a abstrakce. Od popisné reality oproštěná vizualita má blízko k archetypálnímu projevu přírodních národů napříč kontinenty, posvěcenému minulostí i produchovnělým obsahem. Toho se drží i Radka Bodzewicz a ve svých výstavních projektech, často postavených na literárním základě, ať je to Dantova Božská komedie nebo studie k Mýtu o věčném návratu od Mircei Eliadeho,  reaguje na odvěká témata týkající se kosmogonie a hierofanie – zjevování posvátného, ovšem ne bez vztahu k současnému životu.  

    Významovou i vizuální vrstevnatost pláten Radky Bodzewicz ještě podtrhuje jejich transformace skrze prostředky virtuální (rozšířené) reality v otevřený iniciační prostor obohacený o pohyb či zvuk. Její výstava TAPAS připravená přímo pro Dětskou galerii Lapidarium volně navazuje na letošní úspěšný projekt In illo tempore v kultovní pražské Galerii Václava Špály. Název tenntokrát vychází ze sanskrtu, kde označuje duchovní zápal, který má vést ke splynutí s božstvím. Pro Radku Bodzewicz jde ale spíš o obecnější metaforu pro skryté věci, které nás přesahují, dodávají nám energii a vedou nás dál navzdory strastem každodennosti. Její práce, které kromě obrazů zahrnují i projekci, 3D plastiky a vůbec poprvé i zvláštní médium „modlitebních“ koberečků představují symbolické brány do dimenzí s „jinou“ zkušeností, kde lidský úděl naplňuje hledání cesty, která ovšem nejednou končí v bludišti.

Radek Wohlmuth

bottom of page